Book Navigation
DK
UK
DE

Når skaden er sket

Har uheldet alligevel været ude, er der forskellige muligheder for at udbedre skaderne.

Begynd altid med at fjerne evt. pletter med en hårdt opvredet klud med lunkent vand eller et mildt rengøringsmiddel.

Sæbebehandlede overflader:
Vanskelige fedt-/oliepletter kan fjernes med rensebenzin og let slibning med fint sandpapir. Det samme gælder for pletter af stearin. Kuglepen eller tusch kan fjernes med en blød klud fugtet med sprit. Mørke pletter fra f.eks. aviser eller skosværte kan fjernes med viskelæder eller evt. fint sandpapir. Dybe mærker eller ridser kræver slibning med sandpapir. Brandmærker skal slibes væk. Det er vigtigt at slibe på et større område, så man undgår en fordybning i pladen.

Oliebehandlede overflader:
Meget vanskelige fedt-/oliepletter kan fjernes med mineralsk terpentin og oliebehandling skal herefter gentages. Kuglepen eller tusch kan fjernes med en blød klud fugtet med sprit. Mørke pletter af f.eks. aviser eller skosværte kan fjernes med viskelæder eller evt. fint sandpapir. Dybe mærker eller ridser kræver slibning med sandpapir. Brandmærker skal slibes væk. Det er vigtigt at slibe på et større område, så man undgår en fordybning i pladen.

Lakerede overflader:
Opstår der pletter på lakerede overflader skyldes det ofte, at lakken er slidt og dermed porøs. Dette kræver en nedslibning med efterfølgende omlakering. Vi anbefaler, at en fagmand udfører dette. Kontakt møbelhandleren.

Kakkelborde:
Spild af rødvin/kaffe/the: Spildes der på kakler og fuger, forsøges væsken først fjernet med lunken sæbespånevand - 25 gr. til 1 liter vand og en hårdt opvredet klud. Har væsken ligget på bordet i længere tid, kan man forsøge sig med en ufortyndet husholdningsklorin, der ikke må komme i berøring med trærammen. Kan pletten ikke fjernes fra fugen, må ny fugemasse påføres. Kontakt venligst forhandleren, som kan fremsende den korrekte fugemasse til reparation af bordet.

Revner i fugen: 
Træ er et levende materiale, som konstant arbejder afhængigt at luftfugtigheden. Selvom fugen er elastisk, kan der opstå revner i fugen mellem kakler og bordets ramme. For at reparere eventuelle revner fugtes fugen først med en hårdt opvredet svamp, derefter påføres fugemassen som glattes ud med svampen. I tilfælde af revner o.l., kontakt venligst forhandleren, som kan fremsende den korrekte fugemasse til reparation af bordet.

Ridser i stålet: 
Benyt sandpapir korn 220 eller smergel lærred korn 320 og slib i samme retning som stålet er børstet. Fugerne skal afdækkes med malertape for at undgå, at de bliver sorte.