Book Navigation
DK
UK
DE

Oliebehandling

Nedenstående fremgangsmåde vil udfylde træets porer, så der opnås en overflade, der er glat og rimelig smudsafvisende i forhold til ubehandlet træ.

Olietype: 
Vi kan anbefale Proterra Olie. Bordet er fra fabrikken behandlet med denne olie, som er fremstillet på basis af solsikkekerneolie og indeholder tørstof (Malkode 00-1 = udenfor fareklasse). Proterra Olie kan købes/bestilles hos møbelhandleren. Der findes andre olietyper i handelen til massiv træ. Bruges disse, følg da brugsanvisningen på emballagen. Vi anbefaler hærdende olie.

Påføring:
Olien påføres jævnt fordelt med en blød klud eller svamp i træets åreretning i meget tynde lag. Olien hærder efter ca. 24 timer. Bordet kan herefter poleres med en tør klud. Ved behov for mellemslibning benyt sandpapir korn 220-240. Slib aldrig med ståluld!

Daglig rengøring: 
Evt. pletter fjernes med en klud opvredet i varmt vand. Svære pletter fjernes med sulfo, eventuelt slibes med sandpapir. Efter slibning kan der forekomme farveforskel i træet. Dette forsvinder dog hurtigt efter ny oliebehandling og lyspåvirkning.

Vedligeholdelse:
Oliebehandlingen gentages efter behov.

Advarsel! Klude med olierester kan selvantænde. Klude bør enten brændes eller gennemvædes med vand og pakkes i stanniol inden bortkastelse.